Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

6053 309a 500
Reposted fromwestwood westwood viawishyouwerehere wishyouwerehere

June 23 2015

creepaeirdo
 Szukam miłości i stąd to wszystko. Nie szukam człowieka, szukam uczucia. To jest chyba najprawdziwsza rzecz, którą o sobie wiem. Rozumiem tę nieprawidłowość, ale nie umiem jej się przeciwstawić i pewnie dlatego mam chandrę. 
— "Jezioro osobliwości" Krystyna Siesicka
Reposted frombaccha baccha
creepaeirdo
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe viabaccha baccha
creepaeirdo
8122 8652 500
Danuta Wawiłow
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viabaccha baccha

June 19 2015

creepaeirdo
6242 2ce7 500
Karpowicz "Ości" 9
creepaeirdo

June 12 2015

creepaeirdo
Mój Boże, gdzie muszę pójść, żeby uwolnić się od siebie?
— Wurtzel Elizabeth - Kraina Prozaca
creepaeirdo
6787 d855
Reposted fromxalchemic xalchemic viaRybciaaa Rybciaaa
creepaeirdo
Czego się boję? Boję się stracić ludzi, których kocham. Boję się, że kolejny raz mi się to przydarzy. Boję się samotności. Boję się kiedyś obudzić i zdać sobie sprawę z tego, że nikogo już przy mnie nie ma.
creepaeirdo
8751 89f6 500
Reposted fromzank zank viaHerBlackWings HerBlackWings
creepaeirdo
creepaeirdo
"Próbuję tylko przez to wszystko przejść, rozumiesz? Staram się z tym wszystkim uporać po kolei, w nadziei, że to już koniec. A potem patrzę i widzę, że nic z tego. Zaraz pojawia się coś nowego. Chcę się wreszcie od tego uwolnić
— Lisa McMann "Koniec"
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaRybciaaa Rybciaaa
creepaeirdo
0379 b85d
Reposted fromniewychowana niewychowana viaRybciaaa Rybciaaa
creepaeirdo
7669 d3cb

June 10 2015

creepaeirdo
1419 d3a5 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viasouperboy souperboy
creepaeirdo

June 09 2015

creepaeirdo
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viabaccha baccha
creepaeirdo
1589 f8d1
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle
creepaeirdo
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl